Naar een gemeente vol hoogbouw appartementen?

20 September 2023

Naar een gemeente vol hoogbouw appartementen?

Het beleid van onze gemeente op vlak van ruimtelijke ordening steunt op twee principes: kwalitatieve kernversterking en geen verdere versnippering van buitengebieden.

‘Zoersel wordt in een recordtempo volgebouwd met grote appartementen en groen moet plaats maken voor beton’. Groen schepen voor ruimtelijke ordening Marc De Cordt krijgt deze opmerking regelmatig te horen, maar reageert dat de huidige bestuursploeg net het omgekeerde probeert te bereiken.

In afgebakende zones in onze dorpskernen zijn appartementen toegestaan, maar worden ze beperkt in omvang en hoogte. Een appartement met meer dan drie verdiepingen werd deze bestuursperiode nog niet vergund. Het opsplitsen van kavels in buitengebieden zoals in woonparkzone wordt vaak geweigerd omdat meer bewoners voor nog grotere mobiliteitsproblemen zorgen.

Zoersel staat bij projectontwikkelaars bekend als een gemeente met een streng maar eerlijk ruimtelijk beleid. Heel wat projecten die door projectontwikkelaars worden voorgesteld, krijgen een ‘no go’. Soms levert dit na bespreking een akkoord op, in heel wat andere gevallen een weigering gevolgd door een beroep bij de Deputatie. Jammer genoeg volgt die niet altijd de Zoerselse visie op ruimtelijke ordening en wordt er toch een vergunning toegekend. In verschillende dossiers heeft onze gemeente zich hier niet bij neergelegd en werd beroep aangetekend bij het hoogste beroepsorgaan, de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Geen eenvoudige beslissing, want zo’n beroep kost handenvol geld.

Roepen langs de zijlijn is gemakkelijk. Een appartementenstop klinkt mooi, maar is juridisch niet haalbaar. Net als geen vergunning verlenen voor het bouwen van een huis in woonzone op een beboste grond. Jammer, maar het is de realiteit.

Groen staat in Zoersel niet aan de zijlijn, maar probeert door een streng maar realistisch vergunningenbeleid onze groene gemeente zo veel mogelijk te vrijwaren van ongewenste bebouwing. Zeker geen eenvoudige opdracht, maar de enig haalbare. Daar werken we deze bestuursperiode samen met onze coalitiepartners verder aan.