Nieuw gemeentemagazijn in Achterstraat?

02 Oktober 2015

De huidige gebouwen van de technische dienst aan het Zonneputteke zijn dringend aan vervanging toe. Tot voor kort werd een nieuw gemeentemagazijn op dezelfde locatie gepland. Nu de gemeente Zoersel een stuk grond op de hoek van de Achterstraat en de Medelaar kan aankopen van de politiezone Voorkempen ziet het schepencollege plotseling daar de geschikte plek voor het gemeentemagazijn. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt toonde zich op de gemeenteraad van 22 september verontwaardigd dat het schepencollege eenzijdig tot deze beslissing kwam zonder enig overleg binnen de hiervoor speciaal opgerichte werkgroep met vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Op deze manier wordt het moeilijk om tot een breed draagvlak te komen voor deze belangrijke kwestie.