Nieuwe bomensubsidie een succes

22 Januari 2021

Nieuwe bomensubsidie een succes

De gemeenteraad keurde op 10 november een subsidiereglement goed voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen en streekeigen half- en hoogstam fruitbomen. 

Voor elke aangekochte boom die vermeld staat in een overzichtslijst op de gemeentelijke website ontvangt een gezin, vereniging of school een subsidie van 10 euro met een maximum van 50 euro.
 


Raadslid Emery Frijters en schepen Marc De Cordt tijdens de bomenplantactie van Natuurpunt in december 2019


De subsidie is duidelijk een succes. Sinds de invoering vroegen ondertussen 38 gezinnen een subsidie voor 123 extra bomen aan. De gemeente ondersteunt hun engagement - noodzakelijk om de klimaatopwarming onder controle te houden - graag met een bijdrage in de aankoop van bomen.