Nieuwe regels voor oppompen van grondwater

07 Mei 2020

Nieuwe regels voor oppompen van grondwater

Grondwater oppompen is soms een noodzaak bij bouw- en rioleringswerken. Maar het heeft vaak ongewenste neveneffecten: daling van het grondwaterpeil en geluidsoverlast door dieselgeneratoren.

Voortaan neemt Zoersel in elke vergunning duidelijke regels op voor het oppompen van grondwater. Opgepompt grondwater moet verplicht in de nabije omgeving terug in de grond gebracht worden door middel van retourbemaling, infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten i.p.v. het in de gracht of riolering weg te laten vloeien. Verder moet waar mogelijk gebruik gemaakt worden van elektrische pompen i.p.v. dieselgeneratoren om lawaai- en geurhinder te vermijden. Een afwijking op deze regels kan enkel bekomen worden mits een gemotiveerde aanvraag aan het schepencollege.

De nieuwe regels voor het oppompen van grondwater zijn één van de acties in het kader van een duurzaam klimaatbeleid.

foto van Groen Zoersel.