Nieuwe subsidie voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen

17 November 2020

Nieuwe subsidie voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen

Bomen en andere groenelementen zijn belangrijke opslagplaatsen voor CO2. Ze zijn absoluut noodzakelijk om de klimaatopwarming onder controle te houden. Daarom moedigt vanaf nu de gemeente via een premie Zoerselaren aan om fruit- en hoogstambomen aan te planten in hun tuin. Deze bieden het meeste voordelen op vlak van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit.

De gemeenteraad keurde op 10 november een subsidiereglement goed voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen en streekeigen half- en hoogstam fruitbomen. Voor elke aangekochte boom die vermeld staat in een overzichtslijst ontvangt een gezin, vereniging of school een subsidie van 10 euro met een maximum van 50 euro. Alle nuttige informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie kan je vinden op de gemeentelijke website.
 

Raadslid Emery Frijters en schepen Marc De Cordt tijdens de bomenplantactie van Natuurpunt in december 2019