Nieuwe verkeersregeling Liefkenshoek

02 Juli 2022

Nieuwe verkeersregeling Liefkenshoek

Nieuwe verkeersregeling in Liefkenshoek en Watermolen

Wegens rioleringswerken was Watermolen de afgelopen maanden afgesloten voor doorgaand verkeer en werd in Liefkenshoek tussen de kruispunten met Driesheide en Watermolen tijdelijk opnieuw dubbelrichtingsverkeer ingevoerd. Een noodzakelijke, maar zeker geen verkeersveilige regeling.
Schepen Marc De Cordt & Raadslid Emery Frijters bij de proefopstelling
Nu de rioleringswerken in Watermolen beëindigd zijn, besliste het gemeentebestuur om een nieuwe proefopstelling in te voeren met:
eenrichtingsverkeer in Liefkenshoek tussen de kruispunten met Driesheide en Watermolen, komende van Driesheide (behalve voor fietsen en speedpedelecs)
dubbelrichtingsverkeer in Watermolen
zone 30 in Liefkenshoek (tussen de kruispunten met Driesheide en Watermolen) en Watermolen
In september volgt een evaluatie van de nieuwe proefopstelling.