Ondertekent Zoersel het charter Sterk Fietsbeleid?

28 Oktober 2015

Ondertekent Zoersel het charter Sterk Fietsbeleid?

Fietsberaad Vlaanderen, een organisatie opgericht binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), stelde een charter Sterk Fietsbeleid op. De organisatie roept alle Vlaamse gemeenten op om het te ondertekenen. Met de ondertekening van het charter erkennen de gemeenten de uitgangspunten en engageren ze zich tot een sterk fietsbeleid. Het charter Sterk Fietsbeleid benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Gemeenten die het ondertekenen, selecteren minstens drie uitgangspunten of engagementen waarrond ze een concrete actie willen ontwikkelen en realiseren voor 31 december 2018. Groen pleit voor een andere visie op mobiliteit. Een visie die de auto niet weg wil uit het straatbeeld, maar vertrekt vanuit het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte personenwagens). Een beleid dat inwoners aanmoedigt om verplaatsingen met de fiets te maken.

Groen stelt volgende gemeenteraad dan ook voor dat Zoersel het charter Sterk Fietsbeleid ondertekent. Op deze manier geeft onze gemeente een duidelijk signaal dat fietsers meetellen.