Onze boegbeelden voor 14 oktober 2018.

09 Mei 2018

Onze boegbeelden voor 14 oktober 2018.

Groen Zoersel werkt reeds maandenlang aan het programma waarin de kiezer duidelijk onze accenten zal terugvinden: een mobiliteitsbeleid dat voluit gaat voor de veiligheid en het comfort van de zwakkere weggebruiker, meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en een sociaal beleid dat inzet op wie op een of andere manier bescherming nodig heeft.

Om dit waar te maken schuift Groen Zoersel een aantal boegbeelden naar voor:
Marc De Cordt, Katrien Seynaeve en Emery Frijters nemen de eerste drie plaatsen op de lijst in.


Marc heeft een ruime ervaring in onze gemeentepolitiek. Twaalf jaar als voorzitter van Groen Zoersel, zes jaar als OCMW-raadslid en ondertussen meer dan vijf jaar als gemeenteraadslid. Zijn kritieken op het gevoerde beleid waren kordaat en ter zake. In die vijf jaar bracht Marc, vanuit de oppositie, diverse voorstellen op de raad waarvan een aantal ook door de meerderheid werden goedgekeurd. Zo komt de dit jaar geplande verbreding van het fietspad in Zoersel langs de Oostmallebaan tussen Westmallebaan en Voetbalstraat er op initiatief van Groen.

Katrien kijkt er naar uit om te focussen op ‘traditioneel’ groene thema’s, maar ook minder evidente waar zij voeling en ervaring mee heeft, zoals lokale economie en tewerkstelling, sociaal ondernemerschap en sociale economie, zorg en gemeentelijke organisatie.

Ook Emery kan bogen op heel wat ervaring: zes jaar OCMW-raadslid en vijf jaar voorzitter van Groen Zoersel. Hij is actief in heel wat Halse verenigingen en volgde op de voet de ontwikkelingen in de PPS-plannen in Halle. Zijn voorstellen om de parkeerplaatsen rond de nieuwe school veiliger te maken, vonden gehoor bij het bestuur.

Bob Peeters, van 2001 tot en met 2012 schepen voor milieu, mobiliteit en ontwikkelingssamenwerking, zal de lijst duwen.