Open bedenkingen van een groene Zoerselaar

26 Juni 2017

Open bedenkingen van een groene Zoerselaar

Beste Gemeentebestuurders , Beste Verkavelaars, Als ik (sommige) politici hoor en ons gemeenteblad lees, word ik helemaal blij. We wonen niet alleen in een "warme" gemeente, onze gemeente is bovendien ook nog eens groen.

Dat het "warme" niets met de klimaatveranderingen te maken heeft, is om te beginnen al een groot geluk. "Groene gemeente" betekent ook niet dat de groene jongens  het in Zoersel voor het zeggen hebben (dat zouden ze wel willen), maar we zijn in Zoersel de bomen, planten en dieren blijkbaar goedgezind.
Geen reden tot klagen dus, maar toch... Ik woon hier al lang, maar voel me de laatste tijd meer en meer minder gelukkig in Zoersel.

Neem nu wonen in Zoersel.

Momenteel zit wat dit betreft het groene vooral achter de oren van ons gemeentebestuur en het "warme" wellicht  in de klimaatverandering.

Mensen zoals ik hebben er in het verleden bewust voor gekozen om te wonen in een landelijke, groene omgeving. Ook nu nog kiezen mensen voor Zoersel omwille van "wonen in het groen". Jammer genoeg is de manier waarop de gemeente en bijbehorende verkavelaars met de beschikbare gronden en het bijbehorende groen omgaan, ontaard.

Bomen, struiken, planten en dieren (in die bomen en struiken) sneuvelen à volonté - al is iets of wat boom best belangrijk en veel geld waard, zo lees ik in ons gemeenteblad. Hoge appartementsblokken ontnemen het uitzicht van burgers, bossen worden herleid tot casco verkavelingen waar als doekje voor het bloeden soms één boom gespaard blijft. Rioleringswerken (ja, graag en nodig) zoals de gemeente die nu door onze strot duwt, helpen voortuinen, laanbomen en de sfeer in gezellige wijken om zeep en maken mensen ongelukkig.

Mensen moeten uiteraard kunnen wonen en mensen moeten zich kunnen thuis voelen waar zij wonen, in een omgeving waar het "goed toeven is".

Daarom, beste beleidsmakers en verkavelaars, deze oproep van een burger.

Maak ons, burgers, gelukkig. Het aards paradijs lijkt wat hoog gegrepen, zeker deze legislatuur,  maar begin alvast met het ontwikkelen van een bevolkingsvriendelijke en gedragen visie op duurzaam wonen. Duurzaam wonen, ook gericht op de potenties van groen en inrichting van publieke ruimten. Dit wordt als we het hebben over duurzaamheid, vaak vergeten en onderbelicht. Wij mogen u, beleidsmakers,  toch niet verdenken van onkunde of gebrek aan politieke wil op dit vlak?

Ik wil u helpen en inspireren met voorbeelden van goed bestuur uit andere landen en vlakbij huis.
Communiceer met ons, uw burgers,  en geef ons inspraak zoals in Enschede waar gemeente en architecten, samen met burgers een plan uittekenden en een nieuwe wijk inrichtten met voor elk wat wils en tot ieders tevredenheid. Geef ons bijvoorbeeld Turnhout, dat maar liefst vier keer in de prijzen viel voor hun groenbeleid. Geef ons een echt milieubeleid en sociale integratie. Geef ons ecologische wijken en mooie ecologische (samen)tuinen en geveltuinen. Maak de industriezones groen, bouw speelplaatsen om tot tuinen waar kinderen kunnen ontdekken en leren. Geef ons mooie dorpspleinen, mooie kerktuinen, gemeenschapslokalen met groendak, een serre en gemeenschappelijk tuinhuis. Verknoei onze leefomgeving niet met een ondoordachte aanpak van rioleringswerken, maar luister naar wat mensen te zeggen hebben en laat u inspireren tot beter.

Tot slot, beste bestuurders, richt u tot creatieve, duurzaam denkende verkavelaars die naast het eigenbelang er ook voor zorgen dat (ecologisch) wonen een weldaad is voor jong en oud.


Zoals ik al zei ben ik ongelukkig, maar gelukkig nog niet wanhopig. Ik zie iets veranderen in de hoofden van de burgers: de  vraag naar duurzamer en beter klinkt steeds vaker. Dit geeft mij hoop.
Ik hoop dat heel snel en heel misschien, het beleid toelaat  dat ervaren en betrouwbare ambtenaren, goedwillende burgers, creatievelingen? mee nadenken over een milieuvriendelijke, duurzaamheidstoets bij alles wat de gemeente onderneemt. Het bestuur moet dit niet alleen toelaten, het bestuur moet mensen aanmoedigen, stimuleren en uitnodigen om mee na te denken.

Deze gedachte geeft mij hoop.

Ik vind dat er altijd hoop moet zijn?

Een bezorgde, groene burger