OverHal overrompelt gemeenteraad

30 November 2017

Door het verzamelen van 461 handtekeningen kon het burgerinitiatief OverHal een agendapunt indienen op de gemeenteraad van 21 november. Zij vroegen aan het gemeentebestuur een antwoord op vier concrete vragen over de nieuwe dorpszaal, die naast de pastorij van Halle gepland wordt. Hun voornaamste vraag was om de site Villa Markey in de Vogelzang als alternatief voor de locatie pastorij te onderzoeken. Als oppositiepartij heeft Groen geen beslissingsmacht in dit dossier. Wel hebben wij altijd actief deelgenomen aan de gemeentelijke werkgroep rond PPS Halle en er onze ideeën naar voor gebracht. Zo maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid rond de nieuwe school. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt liet op de gemeenteraad weten dat onze partij van mening is dat een dorpszaal thuishoort in het centrum van een gemeente. Daarom vinden wij de site Villa Markey minder geschikt voor de nieuwe dorpszaal. Op de voorbije gemeenteraadscommissie stelde Groen wel voor om de site oud gemeentehuis/bibliotheek verder te onderzoeken als mogelijke locatie voor de dorpszaal. We kunnen enkel betreuren dat het schepencollege hier niet op wilde ingaan. De talrijke aanwezigen op de gemeenteraad van het burgerinitiatief OverHal waren duidelijk niet tevreden met de antwoorden van onze burgemeester. Groen deed tijdens de gemeenteraad een oproep aan alle betrokken partijen om naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing te zoeken.