Overleg mobiliteit met wijk Meerheide

02 Juli 2022

Overleg mobiliteit met wijk Meerheide

Op 20 juni namen zowat 40 bewoners van de wijk Meerheide deel aan een participatieavond over mobiliteit in hun wijk. Zij gaven knelpunten aan en stelden oplossingen voor. Vooral de verkeersveiligheid voor fietsers in de Krekelenberg moet voor hen dringend aangepakt worden.

Naast het overleg met de bewoners werden in de Smissestraat, Doelen en Krekelenberg spandoeken met een QR code uitgehangen. Via de code kon iedereen zijn mening over de verkeerssituatie in de straat online doorgeven. Het is de eerste keer dat onze gemeente deze vorm van inspraak toepast. Zo kunnen ook gebruikers van een straat hun mening geven.
Met de ontvangen reacties tijdens de participatieavond en via de online bevraging gaat het bestuur aan de slag om maatregelen uit te werken die de verkeersveiligheid in de wijk Meerheide verhogen.