Petra De Sutter komt naar Zoersel!

14 September 2022

Petra De Sutter komt naar Zoersel!

Reserveer alvast dinsdag 18 oktober in je agenda. Want dan komt federaal vice-eersteminister Petra De Sutter naar Zoersel. Om 19 uur vertelt ze in zaal Dorpszicht boven de bib van Zoersel over haar engagement binnen Groen en over haar werk als minister voor ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, telecommunicatie en post.