Groen Lokaal

03 Juli 2018

Groen Lokaal

Groen Zoersel kiest voor:

Gezonder. Verkeersveilige dorpscentra met meer groen, waar het aangenaam winkelen en vertoeven is. Groen kiest resoluut voor verplaatsingen te voet of met de fiets. Zone 30 wordt de regel in de dorpskernen. Samen met fietsstraten en comfortabele voet- en fietspaden zorgt dit voor meer verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. Verhardingen worden omgevormd tot groene ruimte.

Menselijker. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Zoersel. Groen wil meer sociale woningen, extra toelagen boven het leefloon en automatische toekenning van rechten aan wie het nodig heeft. Kinderarmoede moet teruggedrongen worden. Nieuwe woonvormen maken het voor jongeren en ouderen mogelijk om betaalbaar en kwaliteitsvol in Zoersel te wonen.

Eerlijker. Groen ijvert voor échte inspraak. Zoerselaren moeten bij het opstarten van een project actief betrokken worden en participeren in het beleid. Door wijkbudgetten beslissen de inwoners zelf over nuttige ingrepen om hun leefomgeving te verbeteren.