Red de Voorkempen eert Leo Cautereels

25 Juni 2015

Red de Voorkempen eert Leo Cautereels

Op 20 juni viel , die van 1995 tot en met 2000 voor Agalev schepen was in Zoersel, een bijzondere maar welverdiende eer te beurt. Hij ontving uit de handen van de voorzitter van de overkoepelende milieuvereniging 'Red de Voorkempen vzw' de prijs van de '' omwille van zijn inzet als bezieler en conservator van het Zoerselbos en voor de bescherming van het leefmilieu in de Kempen.

Leo CautereelsGroene Dwarsligger

In zijn toespraak verwees de voorzitter naar de vele verdiensten van Leo die het bekomen van deze prijs ten volle rechtvaardigen. Leo heeft van het redden en uitbreiden van het Zoerselbos een levenstaak gemaakt. Het Zoerselbos is mede door hem en 'De Vrienden van het Zoerselbos' op vele vlakken één van de belangrijkste natuurgebieden van Vlaanderen geworden en géén verkaveling annex pretpark zoals projectontwikkelaars in gedachten hadden.

Bovendien was hij van de jaren '70 tot '90 één van de drijvende krachten van de toenmalige Zoerselse milieuactiegroep 'Hart van de Kempen'. Als lid en ook voorzitter van Red de Voorkempen steunde hij de acties tegen het Duwvaartkanaal, de afvalstorten in de Kempen en zo veel meer. Terecht ontving Leo in 2012 reeds de cultuurprijs van de gemeente Zoersel. Hij kwam namelijk ook op als beschermer van het historisch patrimonium zoals kerken en kerkhoven, pastorijen, de spuien in Zoerselbos, enz.

Als eerste groene schepen van Zoersel heeft Leo ook de bakens verzet in verband met het afvalbeleid: het diftarproject, later overgenomen door zo vele besturen, is van zijn hand.

Of zoals er tijdens het eerbetoon werd op gewezen: dwarsliggers zijn er nodig om de sporen naar de toekomst op te leggen. We kunnen het niet beter verwoorden en wensen Leo nog veel gelukkige jaren en geslaagde initiatieven toe.