Rooilijn- en onteigeningsplan zone Sint-Martinusstraat

30 Mei 2013

Praktisch alle bewoners van de Krimveldweg dienden een gezamenlijk bezwaarschrift in om de totale rooilijnbreedte in hun straat te beperken tot 10 i.p.v. 12 meter. Hun voornaamste argumenten waren de verkeersveiligheid en het onnodig vellen van bomen. Het schepencollege besliste om niet in te gaan op het bezwaarschrift. Groen stelde op de gemeenteraad dan ook als amendement voor om de totale rooilijnbreedte in de ganse Krimveldweg vast te stellen op 10 i.p.v. 12 meter. Schepen Luc Kennis (CD&V) reageerde dat de Krimveldweg een verbindingsweg is en een rooilijnbreedte van 12 meter bovendien technisch noodzakelijk is. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt antwoordde dat de Krimveldweg hoegenaamd geen verbindingsweg is. Hij stelde tevens de technische noodzaak in vraag omdat in sommige andere straten immers wel een rooilijnbreedte van 10 meter mogelijk is.