RUP 'Groene Vogel'

25 Mei 2012

Voor de site van het failliete bedrijf 'Groene Vogel' werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 maart ll., een aantal beperkende maatregelen opgenomen (uitbreiden niet toegestaan, verder werken binnen de bestaande volumes, geen nieuwe bedrijvigheid bij stopzetting, herlokalisatie op korte of middellange termijn). De zone ligt namelijk in agrarisch gebied en vormt ook een ecologische verbinding tussen het Zoerselbos en de open ruimte ten zuiden van de Rodendijk. Er werd toen ook voorzien dat de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou opmaken voor de site waar het zonevreemde bedrijf gelegen was, en waar recent een nieuwe handelszaak in bloemen en planten werd geopend. De gemeenteraad van 15 mei keurde dan ook unaniem de lastvoorwaarden voor de opmaak van dit RUP goed. Binnenkort kan dus de ontwerper worden aangesteld en met de opmaak van dit RUP worden gestart. Alleszins een begin voor de bescherming van een stukje waardevolle open ruimte en natuurlijk verbindingsgebied in Zoersel.