RUP ééngezinswoningen / meergezinswoningen

14 Oktober 2013

Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) is een plan waarin de bestemming van een bepaald gebied wordt vastgelegd. In het verleden besliste het schepencollege dat slechts in welbepaalde zones in onze gemeente meergezinswoningen mogen gebouwd worden. Het opmaken van een RUP ééngezinswoningen / meergezinswoningen creëert een meer juridisch kader om de bestaande toestand af te dwingen. Dit kan zeker op de goedkeuring van Groen rekenen. Wij zullen er echter over waken dat het RUP niet gebruikt worden om de geldende regels te versoepelen.