Stedenband met Bohicon komt op kruissnelheid

01 Maart 2012

Stedenband met Bohicon komt op kruissnelheid

Vorig jaar kwam de stedenband met een bestuur uit het Zuiden tot stand. Na een 'identificatiemissie' vanuit het Zoerselse bestuur naar de stad Bohicon, werd tijdens een tegenbezoek op 22 oktober officieel een stedenbandovereenkomst ondertekend. Nu start de praktische uitwerking. De Vlaamse regering moedigt de gemeenten aan om haar bevolking te informeren over de noord-zuid verhoudingen in de wereld. Een krachtig middel daarvoor, is het aangaan van een stedenband: een partnerschap tussen gemeentebesturen uit noord en zuid om van elkaar te leren hoe ze hun bevolking een goede dienstverlening kunnen aanbieden. Zoersel, met zijn lange traditie op vlak van ontwikkelingssamenwerking, speelt hier graag op in.Een selectie tussen kandidaten mondde uiteindelijk uit in een veelbelovend bezoek aan Bohicon. Vijf Zoerselaars maakten er kennis met een bestuur dat met beperkte middelen tracht zijn (160 000) inwoners aan het woord te laten. Onze delegatie oordeelde ook dat de inspanningen van dit bestuur om zijn bevolking verder te helpen op vlak van onderwijs, zuiver drinkwater, economische infrastructuur, ? onze steun verdiende.

Tijdens haar tegenbezoek aan Zoersel in oktober 2011 lijstte de delegatie uit Bohicon enkele prioritaire actieterreinen op. Een betere uitbouw van hun bibliotheek als instrument voor de ontwikkeling en de studiemogelijkheden van de (jongere) bevolking kwam op één. Gevolgd door een samenwerking tussen hun psychiatrische instelling, St. Camille, en onze zorginstellingen. En tenslotte begeleiding bij het vormen van hun kaderleden en politici.

Eind april vertrekt opnieuw een afvaardiging uit Zoersel naar Bohicon. Bob Peeters, onze schepen voor noord-zuid, wordt vergezeld door de hoofdbibliothecaris die de mogelijkheden rond een betere bibliotheek zal bekijken. Die wordt daarin bijgestaan door de gemeentelijke informaticus die tevens voorstellen kan uitwerken om de administratie beter uit te rusten. Een personeelslid van de dienst welzijn en wereld en een vrijwilligster van de Wereldraad zullen nagaan wat mogelijk is rond gezondheidspreventie en ?zorg.

Ook een personeelslid van Monnikenheide vzw vergezelt ons. Tijdens hun bezoek in oktober was de Bohicon-delegatie verwonderd en verrukt over de wijze waarop hier psychiatrische patiënten en mentaal gehandicapten zinvol werk verrichten. Monnikenheide vzw heeft toegezegd om de Zoerselse stedenband te ondersteunen en hun know how ter beschikking te stellen van onze partner.