Steun aan Oekraïne

24 Maart 2022

Steun aan Oekraïne

De crisis in Oekraïne grijpt ons allemaal aan. Iedereen is geschokt door de gebeurtenissen in het land dat in vogelvlucht maar 1500 kilometer van ons verwijderd is. Ze doen velen van ons terugdenken aan de verhalen van onze ouders en grootouders over de eerste en de tweede Wereldoorlog. Mensen op de vlucht voor geweld verdienen daarom zeker onze steun.

De gemeente organiseert tal van initiatieven om de vluchtelingen die zich in Zoersel aandienen te ondersteunen en onderdak te bieden. Momenteel verblijven er al meer dan 50 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Maar hier is ook ondersteuning voor nodig. Wat kunnen we zélf doen?

De nationale campagne #plekvrij (opvang bieden) wordt ook in Zoersel georganiseerd, maar wordt hier uitgebreid naar #plekvrij aan mijn tafel (gezinnen een warme maaltijd bieden), #plekvrij in mijn auto (transport voorzien als hier vraag naar is) en #plekvrij in mijn agenda (hulp aanbieden aan de collectieve opvangplaatsen).

Ook tolken zijn nog steeds welkom om de taalbarrière minder groot te maken. U vindt hier een contactformulier waar u zich kan opgeven bij de gemeentelijke diensten die de coördinatie op zich nemen. U kan ook steeds materiaal (kleding, bedden, huisgerief, ...) schenken aan de opvanginitiatieven in onze gemeente of daarbuiten.Ook financieel steunen is een mogelijkheid. Het consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties en zamelt geld in om de nood het hoofd te bieden. Ze financieren met de middelen die ze ophalen humanitaire operaties in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke toestroom van vluchtelingen. Hun hoofddoelen zijn dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming. Ons gemeenteraadslid Emery Frijters en schepen Marc De Cordt deden alvast een duit in het zakje en steunden dit goede doel. Meer informatie vind je hier.


Er zijn nog meer goede doelen om te ondersteunen. Er zijn er zelfs te veel om op te noemen. We roepen iedereen op om te steunen naar eigen keuze en mogelijkheden: financieel, materieel of als vrijwilliger!