Trager door Zoersel

03 Augustus 2012

Groen Zoersel heeft steeds geijverd voor meer verkeersveiligheid en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Met grote (vb. de rotonde aan de Achterstraat-Medelaar) en kleine ingrepen (asverschuivingen, ?) trachten we de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. We zijn dan ook blij dat een van onze voorstellen van zes jaar geleden eindelijk is uitgevoerd. De automobilist die Zoersel vanuit St.-Antonius nadert, wordt er door een houten constructie en een oplichtend bord duidelijk op gewezen dat enkele meter verder de dorpskern begint en hij zijn snelheid moet verlagen naar 50 km/h. Hopelijk zal dit 'poorteffect' ook de geluidshinder voor de aanpalende woningen verminderen.