Veel interesse voor Sociaal woonproject Het Klooster

20 Juli 2011

Veel interesse voor Sociaal woonproject Het Klooster

Het groot aantal kandidaten voor het verwerven van een koopkavel in dit project toont er duidelijk de nood van aan. Ondertussen ontvingen alle inschrijvers een

brief van IGEAN om bijkomende gegevens op te vragen. Hiermee zal de rangorde opgemaakt worden van wie in aanmerking komt voor een perceel.

Groen!
blijft er ook over waken dat de sociale huur- en koopwoningen in dit project
snel en op een ecologische wijze worden gerealiseerd.