Vijf nieuwe fietsstraten in Zoersel

28 Februari 2022

Vijf nieuwe fietsstraten in Zoersel

De Achterstraat in deelgemeente St.-Antonius wordt vaak gebruikt door fietsers. Er bevinden zich immers twee basisscholen, sportaccommodaties en gemeenschapsvoorzieningen. De afgelopen jaren ontving het gemeentebestuur heel wat meldingen over onveilige verkeerssituaties voor fietsers.

Tijdens drie bewonersvergaderingen waren de inwoners van de betrokken straten vragende partij om maatregelen voor meer verkeersveiligheid te nemen in de Achterstraat en de aanpalende straten.

Voor de aanwezige handelaars die beleverd worden langs de Achterstraat is het afsluiten van de straat voor voertuigen door plaatsing van een filter of gedeeltelijke enkel richting geen optie.
Daarom werd gekozen voor fietsstraten. Zo wordt de Achterstraat over een lengte van zowat 800 meter (komende van de rotonde aan de Medelaar vanaf het kruispunt met Ter Beuken-Begijnenstraat, waar het vrijliggend fietspad stopt, tot de Klaprooslaan) ingericht als fietsstraat. Tevens worden de aanpalende verbindingsstraten met de Handelslei (Begijnenstraat, Processieweg en Smeestraatje) en de toegangsweg naar de gemeentelijke basisschool Beuk en Noot (gedeelte van Ter Beuken) een fietsstraat. Dit moet de verkeersveiligheid voor fietsers aanzienlijk verhogen. In een fietsstraat geldt zone 30 en mogen fietsers niet ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer. Ook voor voetgangers betekent een verkeersluwe omgeving trouwens een meerwaarde.
 

Groen is grote voorstander van fietsstraten op plekken waar veel fietsers passeren zoals de Achterstraat. Een fietsstraat is immers een resolute keuze voor de zwakke weggebruiker. Fietsers komen er op de eerste plaats, auto’s zijn er enkel te gast.