Vlaams Belang beweert. N-VA, Groen en Open VLD zetten recht

17 Februari 2020

Vlaams Belang beweert. N-VA, Groen en Open VLD zetten recht

In bijgevoegd document geven we per bewering van Vlaams Belang een juiste weergave van de feiten weer.   De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD betreuren de herhaalde pogingen van Vlaams Belang om de verzuring in Zoersel aan te zwengelen met fake berichten en toetsen daarom de realiteit aan de standpunten van het Vlaams Belang Pamflet.

De afgelopen week kregen vele van onze inwoners een pamflet van Vlaams Belang in de bus waarin over negen onderwerpen verspreid het beleid van de Zoerselse meerderheidscoalitie (N-VA, Groen en Open VLD) op de korrel wordt genomen en hoe Vlaams Belang denkt het veel beter te kunnen doen.

Alhoewel ook Vlaams Belang toegang heeft tot alle informatie die het gemeentebestuur ter beschikking stelt en op de gemeenteraad steeds antwoorden krijgt op haar vragen, moeten wij vaststellen dat in het Vlaams Belang pamflet de voorstelling van de feiten helemaal niet overeenkomt met de realiteit en er een loopje wordt genomen met de waarheid.

We vinden het namens N-VA, Groen en Open VLD dan ook noodzakelijk om deze bewuste misinformatie van de burger, die alleen tot doel heeft aan te zetten tot verzuring in onze mooie gemeente, te toetsen aan de realiteit en u de juiste informatie te bezorgen.

Blijkbaar springt Vlaams Belang nogal achteloos om met informatie, waarvan ze geacht wordt kennis te hebben, maar stelt deze spijtig genoeg liever anders voor in haar pamflet.

In bijgevoegd document geven we per bewering van Vlaams Belang een juiste weergave van de feiten weer.