Vlotter wandelen, fietsen en paardrijden langs Zoerselbos

03 September 2012

Het NatuurInrichtingsProject (NIP) Zoerselbos heeft voor de recreant alvast een eerste zichtbaar resultaat opgeleverd. De verbeteringswerken aan de Hallebaan zijn zo goed als af en dit betekent dat fietsers en wandelaars er in alle comfort kunnen van gebruik maken. Ook de ruiters vinden op een parallel zandpad een mooie route. "De volgende weken moet nog wat palen, barelen en andere infrastructuur worden geplaatst. Dit zal de gebruikers echter niet hinderen. Andere werken in uitvoering van dit NIP die de natuurwaarden van het Zoerselbos verder moeten versterken, gaan nog even door. Het betreft dan verwijderen van exoten, inrichten van poelen, slibruiming in waterlopen, enz."