Vossenjacht

05 Februari 2012

Vossenjacht

De versoepeling van de jacht op de vos krijgt steeds meer kritiek, en lijkt nauwelijks op enig maatschappelijk draagvlak te kunnen rekenen. Op de website van De Morgen sprak driekwart van meer dan 6.000 deelnemers aan een online-poll zich uit tégen de versoepeling. Vogelbescherming Vlaanderen organiseerde op 27 januari een sit-in op de stoep van minister-president Kris Peeters aan het Martelarenplein als protest. Groen ondersteunt de acties tegen de versoepeling van de jacht op de vos. Wil je duidelijk maken aan de Vlaamse regering dat de versoepeling géén goed idee is? Stuur dan een protestmail naar de ministers van de Vlaamse regering: ,