Waar zit de “kracht van verandering”?

01 Maart 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012. De kiezer heeft beslist. N-VA wordt de grootste partij in Zoersel met 12 op 27 zetels. Enkele weken later komt er witte rook uit de schoorsteen: N-VA en CD&V kondigen aan samen een bestuursmeerderheid te vormen. Een logische coalitie tussen de twee grootste partijen in onze gemeente. Vier maanden na de verkiezingen stellen we vast dat dit huwelijk nog niet helemaal is ingezegend. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Ten eerste is het nog steeds wachten op de geboorte van een beleidsnota waarin de beleidslijnen op lange en korte termijn worden uitgetekend. Het koppel heeft de taken in het huishouden (mandaten) verdeeld maar zonder met mekaar af te spreken wat er precies moet gebeuren. Op deze manier ontbreekt het de nieuw verkozen gemeenteraadsleden aan de noodzakelijke instrumenten om hun democratische plicht te vervullen, namelijk een duidelijk kader om hun beslissingen aan af te toetsen. Groen heeft er alle begrip voor dat een nieuw bestuur tijd nodig heeft om mekaar te vinden in een gedragen beleidslijn. Maar dat er nog steeds geen beleidsnota is, stemt tot nadenken. Zijn N-VA en CD&V het nog niet eens over het beleid dat ze de volgende jaren willen voeren of vinden ze het niet de moeite om dit aan de inwoners van Zoersel te melden? Betekent de kracht van verandering dan dat kiezers in de kou blijven staan?Ten tweede heeft de gemeenteraadszitting van 19 februari al een eerste pijnlijke uiting van vreemdgaan in het nog prille huwelijk blootgelegd. Op de agenda staan een lange reeks aanstellingen om de gemeente te vertegenwoordigen in intercommunales en andere raden. De aanstellingen verlopen meestal in geheime stemming. Er wordt niet openlijk gezegd wie voor wie kiest, maar iedereen met gezond verstand kan uit het aantal stemmen het uiteindelijke stemgedrag afleiden. Groot is onze verbazing dat er bij de keuze tussen een mandataris van Groen of sp.a, en een mandataris van Vlaams Belang, N-VA stemmen naar Vlaams Belang lijken te gaan. Nog nooit gehoord van een cordon sanitaire? Onze verbazing wordt nog groter wanneer we afleiden dat bij de keuze tussen bepaalde mandatarissen van de eigen coalitiepartner CD&V en van Vlaams Belang, sommige N-VA gemeenteraadsleden zich onthouden of op Vlaams Belang stemmen. Straffe kost!

Groen wil nooit rechtstreeks op de man of vrouw spelen. Dat doen we deze keer ook niet. Wij gaan er tot bewijs van het tegendeel van uit dat een aantal N-VA schepenen en gemeenteraadsleden met burgemeester Liesbeth Verstreken op kop op een gezonde manier wil samenwerken met alle democratische partijen in Zoersel. We blijven dan ook vol verwachting uitkijken naar de geboorte van de beleidsnota die de verkozen mandatarissen met een hopelijk tomeloze inzet zullen realiseren. Maar over het gedrag van de N-VA als partij zijn we duidelijk. De kracht van verandering heeft een bruin kleurtje in Zoersel.