Weer een stap verder met het NatuurInrichtingsProject Zoerselbos

20 Juli 2011

Weer een stap verder met het NatuurInrichtingsProject Zoerselbos

Reeds jaren wordt er, onder de leiding van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij, intensief gewerkt aan dit dossier dat de waardevolle

natuur in dit gebied wil beschermen en ontwikkelen. Nu het dossier kortgeleden een ministeriële goedkeuring kreeg kan er begonnen worden aan de uitvoering.

De
gemeente levert alvast een bijdrage aan de onderhouds- en herinrichtingswerken
van twee belangrijke wegen die door het bos lopen. De Hallebaan wordt voorzien
van aparte paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. En het fietspad dat het
Bezoekerscentrum verbindt met de Zoerselbosdreef krijgt een onderhoudsbeurt.

In
dit kader starten volgende weken ook een aantal kappingen in het Zoerselbos.
Een deel van de kappingen vindt plaats in een stuk bos van de gemeente Zoersel,
een ander deel in een stuk van het Vlaams Gewest. Het gaat enerzijds om een
dunning die meer kansen moet geven aan de bestaande bomen. Anderzijds wordt ook
een volledig stuk met uitheemse bomen gekapt om ze te vervangen door  streekeigen boomsoorten.

De
kappingen zelf zullen gebeuren door middel van een zogenaamde 'harvester'. Dit
is een geautomatiseerde houtoogstmachine die snel en efficiënt de bomen kan
kappen, en daarbij andere bomen optimaal spaart.

Gezien
de omvang van de kappingen zullen deze werken ongetwijfeld voor veel
nieuwsgierige blikken zorgen. Ook is het mogelijk dat recreanten enige hinder
van deze werkzaamheden ondervinden. We vragen dan ook begrip voor de werken.
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij het Agentschap voor Natuur en
Bos ([email protected]).