Wegmarkeringen vragen aandacht voor fietsers in Lindedreef en deel van de Lotelinglaan

30 Juni 2023

Wegmarkeringen vragen aandacht voor fietsers in Lindedreef en deel van de Lotelinglaan

Sinds kort hebben de Lindedreef en Lotelinglaan (gedeelte tussen Brakenberg en Lindedreef) er opvallende wegmarkeringen bij. Ze vestigen extra aandacht op de plaats die fietsers innemen op de rijweg. Groen schepen voor mobiliteit Marc De Cordt verduidelijkt de keuze voor de markeringen: ‘Beide straten maken deel uit van de alternatieve fietsroute voor Halle-Dorp. Ze zijn te breed om er met succes een fietsstraat van te maken. Omdat we automobilisten toch attent willen maken op de aanwezigheid van fietsers, hebben we voor opvallende wegmarkeringen gekozen zoals dit al met grote tevredenheid werd toegepast in de Medelaar.’ Samen met de nieuwe wegmarkeringen in de Lindedreef en Lotelinglaan (gedeelte tussen Brakenberg en Lindedreef) werden ook de belijning en de logo’s in het gedeelte fietsstraat van de Brakenberg (tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan) en Lotelinglaan (tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat) vernieuwd.