Woon- en Zorgcentrum Zoersel "De Buurt" wordt overgedragen aan Emmaüs

17 November 2020

Woon- en Zorgcentrum Zoersel

Op 24 november keurde de gemeenteraad de overdracht van het WZC "De Buurt" aan Emmaüs goed. Het woon- en zorgcentrum is gestart als een samenwerking van de gemeente Zoersel met de vzw Emmaüs en deze laatste neemt nu het volledig beheer van de gemeente Zoersel over.

De plannen voor "De Buurt" ontstonden in 2003. De toenmalige coalitie, waar Groen ook deel van uitmaakte, zorgde ervoor dat in 2011 de eerste steen werd gelegd. In 2013 was het WZC operationeel en sindsdien maakt het deel uit van de dorpsgemeenschap, aan het Kermisplein in het centrum van Zoersel dorp.

Omdat het openhouden van het WZC “De Buurt” voor de gemeente grote financiële gevolgen heeft en onder de vlag van vzw Emmaüs verzekerd kan blijven wordt het WZC – met een overgangsperiode in 2021 - vanaf 1 januari 2022 overgedragen. Emmaüs is voor Zoersel geen onbekende, gezien de jarenlange samenwerking met de gemeente, alsook de verankering van de organisatie in onder andere Monnikenheide en de psychiatrie Bethanië. Daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat het DNA van het kleinschalige WZC behouden blijft en dat de integratie met de dorpsgemeenschap blijft bestaan. Hierover, alsook in verband met het opnamebeleid van onze Zoerselse inwoners, zijn afspraken gemaakt voor de toekomst.
 


Marc De Cordt en Emery Frijters bij de opening van WZC "De Buurt" in 2013