Zoersel investeert maximaal in klimaatplan 2030

23 Augustus 2020

Zoersel investeert maximaal in klimaatplan 2030

Op 27 september 2016 ondertekende onze gemeente het Burgemeestersconvenant, dat ondertussen door meer dan 10.000 gemeenten uit 60 landen werd onderschreven.

Het convenant heeft een ambitieuze doelstelling: 40 % minder CO2 uitstoot tegen 2030 én weerbaar zijn tegen de klimaatopwarming. De uitwerking van de doelstelling gebeurt in het klimaatplan. Heel wat Zoerselaars brachten ideeën aan voor het plan: inwoners die deelnamen aan het klimaatcafé of aan een online bevraging, de klimaatbende van de Zoerselse basisscholen en de adviesraden. Ook alle politieke partijen kregen ruim de gelegenheid om hun inbreng te doen.

Zoersel wil de volgende jaren vooral inzetten op drie sectoren. Vooreerst zal het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geven en de uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie tegen 2030 laten dalen met 60 % t.o.v. 2012. Ook op vlak van mobiliteit zal Zoersel een grote sprong maken. Onder meer initiatieven om verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer aan te moedigen, zullen de uitstoot in deze sector met 50 % verminderen. Door inspirerende informatie en motiverende sensibilisering streven we voor het huishoudelijk verbruik een daling met 40 % na.

Geen woorden, maar daden! Het actieplan dat bij het klimaatplan hoort, is de kern van het verhaal. Het bevat tientallen acties die onze gemeente de volgende jaren zal uitvoeren. Voor de periode van 2020 tot 2025 wordt 2.624.125 euro, exclusief rioleringswerken en het moderniseren van de openbare verlichting, voorzien. Het actieplan maakt eerst en vooral werk van renovatie van gemeentelijke gebouwen, zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen die hiervoor geschikt zijn, verledden van de openbare verlichting tegen 2030, elektrische deelwagens, investeringen in trage wegen, veilige fietsstallingen, wijkcirculatieplannen om sluikverkeer tegen te gaan, een beloningssysteem voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, een netwerk van fietsstraten, invoeren van een grijze container voor restafval en het aanplanten van bomen.
 

Foto: Schepen Marc De Cordt voor de locatie waar de komende jaren het Dwergenbos komt. Op deze locatie investeert Zoersel in de verdere uitbouw van haar groene long door 56.693 m² weiland om te vormen naar bos


De gemeente Zoersel zal zo haar uitstoot beperken, groene energie opwekken en de verwerking van CO2 ondersteunen. Dit zijn we als ouders, grootouders en gemeentebestuur verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Het feit dat dit initiatief zo breed gedragen werd en het grote financiële engagement van het bestuur toont aan dat Groen samen met de coalitiepartners de juiste weg ingeslagen is.

De gemeenteraad van 23 juni keurde het klimaatplan goed. Niettegenstaande de oppositiepartijen vooraf hun inbreng konden doen,  mocht het plan niet rekenen op hun steun. CD&V onthield zich bij de stemming, H-eerlijk Zoersel en Vlaams Belang  stemden tegen het klimaatplan. Zo lieten ze een kans liggen om over partijen heen te werken aan een veiliger en gezonder Zoersel voor iedereen.