Zoersel ondersteunt zwaarst getroffenen door Coronacrisis

07 Mei 2020

Zoersel ondersteunt zwaarst getroffenen door Coronacrisis

De corona crisis heeft een impact op ons allemaal. Op financieel vlak leiden heel wat Zoerselaars onder de crisis. Het gemeentebestuur nam alvast een aantal maatregelen om de doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn te ondersteunen.

Een aantal Zoerselse lokale handelaars moest verplicht hun deuren sluiten. Zij ontvangen 500 euro als gemeentelijke ondersteuning. De sociale kruidenier ‘De Netzak’ kon haar werking niet verder zetten. Als tegemoetkoming krijgen Zoerselaars met een Z/pas, die er aan verminderd tarief dagelijkse voedingsproducten konden aankopen, extra financiële steun. Hiernaast wordt een budget van 25.000 euro vrijgemaakt voor inwoners die het sociaal moeilijk hebben.

Onze verenigingen moesten door de corona crisis een aantal activiteiten schrappen die voor financiële middelen zorgden. Voor een geannuleerde activiteit die doorging in een gemeentelijk gebouw hoeven ze geen retributie te betalen. Indien ze de activiteit later laten doorgaan, is het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur gratis. Verder zijn er nog ondersteuningsmaatregelen voor kermiskramers, marktkramers van de Zoerselse openbare markt en voor bouwbedrijven met werven in onze gemeente.

Groen is tevreden met de genomen maatregelen. Ze zijn weloverwogen en worden ingezet waar de grootste noden zijn: in de eerste plaats bij onze lokale ondernemers en bij Zoerselaars met een beperkt inkomen. Samen met onze coalitiepartners kiest Groen er bewust voor om publieke middelen (geld van de belastingbetaler) weloverwogen en verantwoord te gebruiken. Sinterklaas spelen is in deze financieel moeilijke tijden echt niet aan de orde.

Zo steunt Groen het voorstel om gratis mondmaskers te bedelen aan alle inwoners niet. Wij beschouwen dit eerder als een taak van de Vlaamse of federale overheid. Onze partij is wel ontzettend blij met burgerinitiatieven zoals in één van onze gemeentescholen waar het onderhoudspersoneel mondmaskers maakt. Dergelijke initiatieven kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Ze bewijzen dat gezond verstand, samenhorigheid en burgerzin het politiek dispuut overstijgen.

foto van Groen Zoersel.