Zoersel ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

30 Juni 2023

Zoersel ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

Onze gemeente ondertekende in het verleden al het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0. Nu nodigt de Vlaamse overheid gemeenten uit om nog een stap verder te gaan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 te ondertekenen.

Het is een addendum bij het pact 2.0 en bevat een aanscherping en uitbreiding van de doelstellingen vermeld in de ambitie ‘verrijk je wijk’.

De nieuwe ambitie legt de focus op wijkniveau, waar men via een collectieve aanpak de energievraag wil beperken en de uitrol van hernieuwbare energie versnellen. Het onlangs door onze gemeente i.s.m. energiecoöperatie Zonnewind opgestart project energetische wijkrenovatie Bloemenwijk past helemaal in deze ambitie.


Voor Groen Zoersel is de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 een evidentie. We beseffen dat de doelstellingen voor een landelijke gemeente hoog liggen, maar willen voluit de ambities proberen waar te maken. Met het nieuwe engagement blijft Zoersel in de kopgroep op vlak van klimaatbeleid.