Zoersel ontvangt erkenning voor traject verkeersveilige gemeente

30 Juni 2023

Zoersel ontvangt erkenning voor traject verkeersveilige gemeente

Op 31 mei ontvingen Groen schepen voor mobiliteit Marc De Cordt en burgemeester Liesbeth Verstreken de erkenning voor het succesvol afleggen van het traject ‘verkeersveilige gemeente’ door Zoersel uit handen van provinciegouverneur Cathy Berx.

Verkeersveilige gemeente is een initiatief van de provincie Antwerpen in samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

De erkenning is het resultaat van een in 2019 opgestart traject met als doel te streven naar nul verkeersslachtoffers. De begeleidingscommissie prees de inzet van onze gemeente om meer ruimte en aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers, o.a. door de inrichting van fietsstraten. Hun eindrapport stelt dat Zoersel op meerdere vlakken progressie maakt in het verkeersveiligheidsbeleid. Ons mobiliteitsplan heeft een duidelijke visie rond verkeersveiligheid, er gebeurt regelmatig overleg met verschillende partners zoals het team verkeer van de lokale politie en er wordt meer ingezet op participatie. De begeleidingscommissie schat ook onze interne expertise hoog in.

Groen schepen Marc De Cordt is verheugd over het eindrapport:

‘We beschouwen de erkenning als een mooie stap op weg naar een verkeersveilige gemeente.
De statistieken wijzen trouwens uit dat er de afgelopen jaren een dalende trend is in dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers in Zoersel. Maar wij beseffen heel goed dat we nog lang geen verkeersveilige gemeente zijn. Er zijn immers nog heel wat verkeerssituaties in Zoersel te verbeteren en wijkcirculatieplannen op te stellen. Een waardering door experten voor de acties die we de afgelopen jaren hebben ondernomen om onze gemeente verkeersveiliger te maken, doet wel deugd en is een uitstekende motivatie om de ingeslagen weg verder te bewandelen.’