Zoersel ook betrokken in vluchtelingenverhaal

26 Augustus 2015

Zoersel ook betrokken in vluchtelingenverhaal

Net zoals andere gemeenten heeft het OCMW van Zoersel de taak om een aantal vluchtelingen voor de tijd van hun lopende asielaanvraag te huisvesten. Ook al lag een opvangcrisis in de lijn der verwachtingen, toch werd de voorbije twee jaar op vraag van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil het aantal opvangplaatsen verminderd om te besparen en omdat de toestroom van vluchtelingen tijdelijk verminderde. Momenteel kent België samen met andere Europese landen een massale toestroom van vluchtelingen, die overwegend afkomstig zijn uit landen waarnaar ze niet onmiddellijk kunnen terugkeren. Dat geeft hen recht op sociale bijstand of op een integratie-inkomen indien ze over onvoldoende middelen beschikken. Het is verontrustend dat vluchtelingen die zich in het opvangnetwerk bevinden, er uit plaatsgebrek steeds sneller uit moeten vertrekken. Hierdoor dreigen ze op straat te belanden. Wie wel een geschikte huisvesting vindt, kan op het OCMW rekenen voor de huurwaarborg, de eerste maand huur, een installatiepremie en verdere begeleiding. De huidige opvangcrisis legt extra financiële druk op de  OCMW's. Zij vragen via het VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) meer middelen om vluchtelingen beter op te vangen en begeleiden.  

Lokale besturen worden momenteel niet mee betrokken bij de organisatie van de opvang, ook al hebben ze daar de expertise en middelen voor in huis. Zo is er in Zoersel domein De Welvaert, dat mogelijk geschikt is voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Groen OCMW-raadslid Emery Frijters vroeg op de voorbije OCMW-raad om te onderzoeken of de gemeente deze locatie aan Fedasil kan voorstellen als extra opvangplaats.

Groen is alleszins tevreden dat de OCMW-raad ondertussen besliste om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers op te trekken van 24 naar 32.