Zoersel reageert niet op afschaffing milieuconvenant

22 November 2013

De Vlaamse regering besliste eenzijdig om het "milieuconvenant" volledig af te schaffen, een al jaren bestaande overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en gemeenten over inspanningen die lokaal kunnen gebeuren op vlak van milieu, energiebesparing, afval, water, natuur, duurzaamheid, enz. Hierdoor dreigen de gemeenten en steden van het Vlaams gewest meer dan 23 miljoen euro aan middelen te verliezen voor acties op milieugebied. Het afschaffen van het "milieuconvenant" breekt een belangrijke dynamiek ter verduurzaming van Vlaanderen.  Concrete acties  rond waterzuivering, natuurbehoud, energiebesparing, afvalpreventie, klimaat en aanpassing aan klimaatverandering, dreigen te sneuvelen. Als protest tegen het afschaffen van het "milieuconvenant" stelden 26 gemeenten en steden, waaronder Gent, Mechelen, Turnhout en Brecht, een open brief op aan de Vlaamse regering. Daarin vragen ze de Vlaamse regering om een nieuw instrument te ontwikkelen om lokale duurzame acties te honoreren. Groen stelde op de gemeenteraad van 19 november voor dat Zoersel zich aansluit bij het protest tegen het afschaffen van het "milieuconvenant" en de open brief eveneens verstuurt aan de Vlaamse regering. Het voorstel kon echter niet rekenen op de steun van de meerderheidspartijen. De N-VA schepen van milieu omschreef het protest als een louter initiatief van een aantal Groene schepenen. Hij vergat er wel bij te zeggen dat zijn eigen N-VA partijgenoten in Alken, Edegem, Mortsel en Vilvoorde er samen met Groen de gemeente besturen en zich achter het protest schaarden. Wel beloofde de schepen dat de inspanningen van Zoersel op vlak van duurzaamheid zullen worden verder gezet en dat de duurzaamheidsambtenaar zou worden behouden. We zullen deze belofte volgende gemeenteraad alvast kunnen toetsen aan het dan voorgestelde Meerjarenplan 2014-2019.