Zoersel realiseerde heel wat doelstellingen in 2014 niet

20 Mei 2015

Zoersel realiseerde heel wat doelstellingen in 2014 niet

U kon reeds in vorige nieuwsbrieven lezen dat Groen de meerderheidspartijen N-VA en CD&V de afgelopen jaren een onvoldoende gaf voor het gebrek aan initiatieven op vlak van milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid. Nu blijkt dat zelfs de bescheiden doelstellingen die wel voorzien werden voor 2014 in grote mate niet werden gerealiseerd.   Op de gemeenteraad van 19 mei presenteerde de meerderheid de jaarrekening 2014 én een overzicht van de realisatie van de doelstellingen. Hierbij viel op dat de meeste van de geplande acties voor een duurzaam woon- en grondbeleid, een duurzaam milieubeleid en het nastreven van veilige en vlotte verkeersstromen vorig jaar niet werden uitgevoerd.

Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt vroeg op de gemeenteraad om alsnog dringend werk te maken van volgende niet gerealiseerde doelstellingen:

  • Het uitwerken van een visie rond verkeersveiligheid;
  • Het inzetten op fietsvriendelijke maatregelen;
  • Het uitbreiden en beter bekend maken van het trage wegennetwerk in Zoersel en St.-Antonius;
  • Het actualiseren van de schoolfietsroutes;
  • Het formuleren van duurzame criteria en alternatieven voor gemeentelijke plannen en reglementen;
  • Het uitwerken van een nieuw kapreglement;
  • Het uitwerken van maatregelen in het kader van de campagne klimaatneutrale organisatie 2020;
  • Het opmaken van een algemene stedenbouwkundige verordening;
  • Het opmaken van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) rond de gebieden waar enkel ééngezinswoningen worden toegestaan;
  • Het opmaken van een RUP rond het vrijwaren van binnengebieden voor bebouwing.

 

Groen merkte vorig jaar reeds op dat het gemeentebestuur geen wijkoverleg meer organiseerde sinds 31 mei 2012. Ja, dat was voor de verkiezingen! Zo'n overleg is volgens ons nochtans de ideale gelegenheid om projecten toe te lichten en te luisteren naar vragen en suggesties van Zoerselaren. Alhoewel het organiseren van wijkoverleg tot de doelstellingen voor 2014 behoorde, ondernam het schepencollege tot heden nog geen initiatief op dit vlak. Hebben N-VA en CD&V het te druk met besturen of hechten ze geen belang aan de bekommernissen van Zoerselaren?