Zone 30 in Halle - Dorp breidt uit

30 November 2021

Zone 30 in Halle - Dorp breidt uit

Komende vanuit de Ploeg vangt de zone 30 in Halle –Dorp thans vlak na het kruispunt met de Sint-Martinusstraat aan.

De gemeenteraad van 23 november besliste om de zone 30 zo’n zeventig meter uit te breiden, zodat ze begint op de plaats waar het gescheiden fietspad eindigt en fietsers op de rijweg moeten rijden.
Zodoende geldt zone 30 voortaan over de volledige lengte van de straat met fietsers op de rijbaan.

 

De uitbreiding van de zone 30 in Halle –Dorp is één van de geplande maatregelen in het verkeersveiliger maken van de doortocht door het centrum van deelgemeente Halle.