Gemeente in gesprek met De Lijn over afgeschafte bussen

06 November 2019

 Gemeente in gesprek met De Lijn over afgeschafte bussen

De laatste tijd krijgt de gemeente regelmatig klachten van reizigers van De Lijn over afgeschafte bussen op lijn 410 langs de Handelslei en over de snelbussen op lijn 417 langs de E34. Zo kwamen op maandag 2 september meerdere klachten binnen over snelbussen die niet kwamen opdagen. Onmiddellijk na het ontvangen van de meldingen vroeg de dienst mobiliteit hierover uitleg aan De Lijn. Zij meldden ons dat er op 2 september vier opeenvolgende sneldiensten geschrapt werden wegens een tekort aan personeel. De Lijn gaf toe dat dit nooit had mogen gebeuren en erkende de impact ervan voor de reizigers.

In een onderhoud op initiatief van Groen schepen van mobiliteit Marc De Cordt, samen met de burgemeester en de mobiliteitsambtenaar, gaf de Lijn aan dat zij momenteel inderdaad te weinig personeel hebben, een probleem dat zich in onze regio nog meer dan elders stelt. Ze is thans bezig met het versneld aanwerven van bijkomende chauffeurs en schakelen externe rijscholen in om rijopleidingen te geven. De Lijn doet sinds kort ook beroep op externe firma’s om de dienstverlening te verzekeren. Verder is het de bedoeling dat hun app in het najaar in real-time aangeeft wanneer bussen niet rijden.

Groen is tevreden dat De Lijn de ernst van de situatie erkent en hiervoor maatregelen neemt. Maar dat is niet voldoende. Onze gemeente blijft er op aandringen dat de vervoersmaatschappij prioritair actie onderneemt om alle bussen voortaan effectief én op tijd te laten rijden. Een goed uitgebouwd openbaar vervoer is immers essentieel om inwoners te overtuigen om hun wagen iets vaker aan de kant te laten staan.