Aankoopsubsidie voor Natuurpunt

18 December 2012

Aankoopsubsidie voor Natuurpunt

Met meer dan 1,9 miljoen gekende soorten dieren, planten, zwammen en micro-organismen en nog een veelvoud aan onontdekte soorten, krioelt de aarde van het leven. Van de diepste delen van de oceanen, tot op de hoogste bergtoppen en zelfs in je eigen achtertuin vind je organismen in duizenden kleuren en vormen! Die grote verscheidenheid aan leven wordt biodiversiteit genoemd. Helaas neemt de biodiversiteit jaar na jaar af. Steeds meer soorten sterven uit, waardoor het natuurlijk evenwicht op veel plaatsen verstoord wordt en hele ecosystemen dreigen te verdwijnen. Dat brengt ook gevaren mee voor onze eigen basisbehoeften. Biodiversiteit is immers een van de belangrijkste economische factoren.Door 2010 uit te roepen tot 'Internationaal jaar van de Biodiversiteit' hebben de Verenigde Naties deze tendens willen stoppen.

Eén jaar was natuurlijk niet voldoende om de inzichten van zoveel mogelijk mensen fundamenteel te veranderen. O.a. vele beleidsmensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie en onvoldoende geneigd om hun beleidsinzichten grondig te veranderen.

Natuurreservaten zijn een goede manier om bedreigde soorten en leefgebieden (bijvoorbeeld unieke ecosystemen) te behouden. Door het behoud van die bedreigde soorten, worden vaak ook andere (bijzondere) soorten meebeschermd. Natuurreservaten dienen ook als recreatie plekken, waarheen mensen kunnen gaan om van de natuur te genieten of als educatieve plekken om meer over de natuur te leren.

Groen Zoersel is dan ook bijzonder blij dat onze schepen, Bob Peeters, op de valreep zijn collega's over de streep heeft kunnen trekken om een aankoopsubsidie van € 5000 toe te kennen aan Natuurpunt Voorkempen. Daarmee steunt Zoersel de aankoop door Natuurpunt van gronden aan het Zalfens Gebroekt.