Marc De Cordt lijsttrekker voor verkiezingen van oktober 2024

23 April 2024

Marc De Cordt lijsttrekker voor verkiezingen van oktober 2024

Groen Zoersel duidt huidig schepen Marc De Cordt aan als lijsttrekker

Zoersel - Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober zal Marc De Cordt opnieuw de lijst van Groen Zoersel trekken.

Marc De Cordt is momenteel schepen voor klimaat, ruimtelijke ordening, milieu, natuur- en afvalbeleid, mobiliteit en verkeer. “Deze bestuursperiode heeft onze gemeente sterk ingezet op klimaatbeleid”, klinkt het in het persbericht van Groen.

“Talrijke initiatieven kwamen tegemoet aan de vraag van onze inwoners naar een gezonde leefomgeving voor henzelf en de volgende generaties: acties rond energie met het project Bloemenwijk, de aanplant van laanbomen, de invoering van de grijze restafvalcontainer en maatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid, zoals de invoering van fietsstraten.”

“Maar het werk is nog lang niet gedaan. Groen heeft nog heel wat ideeën om onze gemeente verder in de goede richting te stuwen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat onze leden mij het vertrouwen geven om opnieuw de Groen-lijst te trekken”, aldus Marc De Cordt.

Voor de verkiezingen op 9 juni steunt De Cordt de Vlaamse Groen-lijst als opvolger op de elfde plaats.

Groen haalde bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Zoersel 9,4% van de stemmen en kreeg zo twee zetels. De partij zit in de meerderheid.


Artikel uit de Gazet Van Antwerpen

KMA Dinsdag 12 maart 2024 om 14:16