Bedankt, Stan

29 September 2016

Beste Stan, Je ontslagbrief heeft ongetwijfeld velen hier verrast dus ook ons. Groen-Zoersel wenst je te feliciteren met en te bedanken voor je jarenlange engagement voor onze gemeente. Terugblikkend op je lange carrière rakelen we toch graag enkele punten ervan op.

Je nam een eerste maal deel aan de verkiezingen van oktober 1982. Aangespoord door Dirk Wouters en Leo Cautereels, de trekkers van de milieugroep Hart van de Kempen, richtte je DDV (de Dorpsvernieuwing) op, een nieuwe plaatselijke partij. Je slaagde erin om heel wat sociale en maatschappelijke groepen zoals de Gezinsbond, de KWB, de milieubeweging, en vele anderen te scharen achter je project. Het programma van die partij sloeg in die mate aan bij de Zoerselse bevolking dat ze meteen 4 zetels op 21 veroverde in de tweede gemeenteraad na de fusie van gemeenten. En DDV ging samen met VU en SP Zoersel besturen.

Het moet gezegd, het beleid van die nieuwe coalitie heeft bakens verzet die vandaag nog merkbaar zijn als we het huidige Zoersel vergelijken met sommige gelijkaardige gemeenten uit de (verre) buurt. We denken aan de nieuwe sfeer van openheid: inspraak en informatie werden gematerialiseerd door de oprichting van een gemeenteblad met een onafhankelijke redactieraad, de eerste vier gemeenteraadscommissies werden opgericht, hoorzittingen over projecten en zelfs over de begroting vonden plaats, enz. Aanwervingen gebeurden voortaan na een vergelijkend examen. Het beleid rond ruimtelijke ordening kreeg nieuwe accenten waarbij eindelijk rekening werd gehouden met de draagkracht van Zoersel. En zo zouden we nog een tijdje kunnen verder gaan over cultuurbeleid, scholenbeleid, e.d.

Maar wat we zeker niet willen vergeten, is je persoonlijke inspanning om een Derde Wereldraad op te richten. Quasi een unicum in het toenmalige Vlaanderen. Niet alleen slaagde je erin om daar zeer snel een toffe groep hardwerkende vrijwilligers rond je te scharen, je droeg ook het goede woord uit naar heinde en ver door in tal van andere steden en gemeenten te gaan uitleggen hoe Zoersel dat aanpakte. Je zorgde ervoor dat de Wereldraad en ontwikkelingssamenwerking financiële middelen kregen die na een groeiperiode 0,7 % van het budget bedroegen en waarin aandacht voorzien was voor sensibilisatie van de eigen bevolking. Een ambtenaar werd aangeworven om de vrijwilligers bij te staan. Het wekt dan ook geen verwondering dat meer dan 30 jaar later Zoersel nog steeds een belangrijke rol speelt op het Vlaamse, het Belgische en zelfs het Europese vlak door de stedenband die het vijf jaar geleden is aangegaan met Bohicon in Benin. En hier sluiten we de cirkel: een stedenband die door voormalig schepen Bob Peeters werd gerealiseerd, die in 1982 jouw DDV-lijst versterkte.

Beste Stan, we hebben je ook leren kennen als een aandachtig lezer en criticus van de gemeentelijke financiële documenten. Je kreeg zelden gelijk maar we denken toch dat je invloed op dat vlak is blijven hangen en dat er rekening werd mee gehouden.

Stan, je neemt na een lange en vruchtbare carrière afscheid van de Zoerselse politiek. We wensen je nog veel gezonde, leuke en boeiende jaren toe en feliciteren je nogmaals graag voor je inzet.