Bremraap terug van weggeweest

02 September 2013

In de Nieuwheide in Halle is vorige maand de 'bremraap' waargenomen in een berm. Volgens Natuurpunt is deze plant in onze regio het laatst gespot in 2010.  Door het maaibeheer, in de vorige legislatuur nog mee opgesteld door voormalig Groen schepen Bob Peeters, is deze soort dus terug van weggeweest. Doordat bermen niet worden bemest en ze in een aantal gevallen wild en ruig worden gelaten, maar het maaisel tegelijk wordt afgevoerd, worden er specifieke en voedselarme gronden 'gecreëerd' waarop zich een heel aparte flora ontwikkelt. Het maaien wordt uitgesteld tot na de bloei en uitgevoerd zonder dat de bodemstructuur wordt aangetast (hiervoor zijn bijzondere maaitoestellen nodig). Hierna wordt het maaisel afgevoerd en door dit proces verarmt de bodem en kan de oorspronkelijke flora heropleven.