Budget zonder acties rond milieubeleid

23 December 2016

  Net als vorige jaren zijn er amper acties rond milieubeleid te vinden in het budget en het meerjarenplan van onze gemeente. Nochtans zette Zoersel in 2016 een stap in de goede richting door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant, waar Groen al lang op aandrong. Voor het klimaatbeleid geldt echter maar één maatstaf: de praktijktoets. En op dat vlak scoort Zoersel nog steeds ondermaats. We stellen enkele acties voor rationeel energieverbruik vast binnen de eigen organisatie. Maar geen acties te bespeuren om inwoners aan te zetten tot duurzame energiebesparende maatregelen. Dat is voor de zoveelste maal een dikke onvoldoende.

Toch blijven wij hopen.

Hopen dat Zoersel in 2017 een ambitieus klimaatactieplan opstelt. En vooral hopen dat er snel concrete acties worden uitgewerkt om van Zoersel een klimaatgemeente te maken.

Zolang dit niet gebeurt, keurt Groen het budget en meerjarenplan niet goed.