Burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie

20 Maart 2021

Burgemeesterconvenant  voor lokale duurzame energie

CO2 uitstoot in Zoersel daalt met 5,2 % tussen 2012 en 2018

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde onze gemeente zich in 2016 om de CO2 uitstoot op Zoersels grondgebied tegen 2030 terug te dringen met 40 % t.o.v. het referentiejaar 2012.
De Vlaams Instelling voor Techologisch Onderzoek VITO levert de gegevens op vlak van CO2 uitstoot van gemeenten aan. Door de grote hoeveelheid aan te verwerken data loopt de instelling telkens meer dan twee jaar achter. De meest recente gegevens dateren van 2018. Ten opzichte van 2012 verminderde de CO2 uitstoot in onze gemeente dat jaar met 5,2 %. Dat is opmerkelijk beter dan de gemiddelde daling van 2,9 % in de omliggende gemeenten die aangesloten zijn bij intercommunale Igean, maar ruim onvoldoende om de doelstelling van 40 % tegen 2030 te behalen.
De acties voorzien in het in 2020 goedgekeurde Zoersels klimaatplan moeten de volgende jaren voor een versnelde daling van de CO2 uitstoot in onze gemeente zorgen.