ByeByeGrass campagne afgetrapt

22 April 2021

ByeByeGrass campagne afgetrapt

Met de ondertekening van een charter op maat van Zoersel gaf onze gemeente op 10 april het startschot van de ByeByeGrass campagne, waaraan Zoerselaar Dieter Coppens zijn steun verleent. Zowel de gemeente, onze scholen als alle inwoners zorgen samen voor meer kwalitatief groen in Zoersel.

De campagne roept alle inwoners op om een zo groot mogelijke oppervlakte gazon in hun tuin te laten verruigen. Dit draagt bij tot de biodiversiteit en geeft kansen aan insecten. Via www.zoersel.be/byebyegrass kan je het aantal vierkante meter verruigde tuin opgeven. Ondertussen gingen veel Zoerselaren in op deze vraag en werden er al 10.863 m2 ingegeven! Dit stemt overeen met 1,70 voetbalveld en biedt een woonplaats aan meer dan een miljoen insecten.
 
Naast de tuin kan je ook je berm laten verruigen door het gras te laten staan of door de berm in te zaaien met inheemse bloemenmengsels. Om te voorkomen dat je berm gemaaid wordt, kan je via www.zoersel.be/bermbord een speciaal bordje aanvragen.

Foto : Dieter Coppens met Marc De Cordt, Liesbeth Verstreken en Danny van de Velde

Met z’n allen gaan we voor een gemeente met meer groen, meer bijen en andere insecten en een hogere biodiversiteit!