De nieuwe school in Halle

25 April 2016

De nieuwe school in Halle

De kogel is door de kerk: alle inschrijvers voor PPS Halle (Privaat Publieke Samenwerking voor de ontwikkeling van Halle-Dorp) kozen voor Halle-Velden om de nieuwe school te bouwen. Dit wil zeggen dat zowel de school als de sporthal in de dorpskern blijven, wat voor Groen een heel belangrijk punt was in de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Ook de voor- en naschoolse opvang wordt geïntegreerd in de nieuwe school.    

De volgende maanden organiseert het gemeentebestuur een tijdelijke school aan de Lindedreef om de kleuterklassen en het 1ste en 2de leerjaar onder te brengen, zodat de bouw van de nieuwe school op Halle-Velden vlot kan starten.

 

De nieuwe sporthal zal voldoen aan de normen voor competitie badminton, volleybal en basketbal, wat bij de huidige sporthal niet mogelijk was.

 

Vanuit de werkgroep blijft Groen de plannen van dichtbij volgen. Wij zullen er ook over waken dat er bij de verdere ontwikkeling van de dorpskern rekening wordt gehouden met de mobiliteit en veiligheid van de zwakke weggebruikers en met het inrichten van voldoende sociale woongelegenheden op onder meer de site Lindedreef.