De stedenband met Bohicon: een succesverhaal

18 December 2012

De stedenband met Bohicon: een succesverhaal

Het is snel gegaan: eind 2010 werd Bohicon in Benin aangeschreven om deze Afrikaanse stad te melden dat we een samenwerking wensten te onderzoeken; minder dan één jaar later werd een partnerschap ondertekend; en eind 2012 blikken we terug op in totaal vier wederzijdse bezoeken.   We zijn blij dat onze partners laten weten dat onze samenwerking voor hen wel degelijk een verschil maakt. De installatie van een computernetwerk in het gemeentehuis van Bohicon, de stimulans die we gegeven hebben aan hun bibliotheek ? en dit voornamelijk ten voordele van de leergierige studenten, zijn alvast twee impulsen die de ontwikkeling ter plaatse bevorderen.Tijdens het bezoek begin deze maand van Hugues Tchaou, verantwoordelijke van Bohicon voor de internationale samenwerking, werden nieuwe concrete afspraken gemaakt om alvast verder te werken op deze twee domeinen. Zo wil Zoersel meehelpen om de bibliotheek dichter bij de scholen te brengen. Ook Monnikenheide toont zich bereid om zijn kennis i.v.m. gehandicapten werking te delen met het bestuur.

Aan Zoerselse kant mogen we ons verheugen op heel wat interesse en actieve betrokkenheid van ons gemeentepersoneel. De stedenband met Bohicon heeft, wat hen betreft, ontwikkelingssamenwerking een gezicht gegeven.