Eénrichtingsverkeer en zone 30 in Karel Uytroevenlaan en Victorielaan

24 Maart 2022

Eénrichtingsverkeer en zone 30 in Karel Uytroevenlaan en Victorielaan

De afgelopen jaren werd naar aanleiding van bouwwerven afwisselend tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld in zowel de Karel Uytroevenlaan als de Victorielaan. Het zijn beiden woonstraten, waar veel sluipverkeer passeert als verbinding tussen de Zoerselsteenweg en de Handelslei. Ze worden veelvuldig gebruikt door fietsers.

Tijdens een overleg spraken de buurtbewoners zich uit voor definitieve maatregelen om de verkeersveiligheid in de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan te verhogen.

Het bestuur wil hieraan tegemoetkomen. Op 22 maart besliste de gemeenteraad om definitief éénrichtingsverkeer in te voeren in de Karel Uytroevenlaan (in de rijrichting van Handelslei naar Zoerselsteenweg) en in de Victorielaan (in de rijrichting van Zoerselsteenweg naar Handelslei). Dit is momenteel ook al het geval. Hiernaast wordt een grote zone 30 gecreëerd in de Karel Uytroevenlaan, Victorielaan en de aanpalende straten Frans Van Looverenlaan, Frans Janssenslaan en Groenlaan. Deze maatregelen verhogen ongetwijfeld de verkeersveiligheid in de wijk.