Geen omgevingsvergunning voor project DCA

03 Mei 2024

Geen omgevingsvergunning voor project DCA

Voor het binnengebied tussen de Heybleukenstraat en Jukschot vroeg projectontwikkelaar DCA een omgevingsvergunning aan voor de oprichting van 6 appartementsblokken met in totaal 72 woongelegenheden en 18 eengezinswoningen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat op het binnengebied van toepassing is, voorziet dat minstens 25 procent van de oppervlakte van de ontwikkeling ingericht moet worden als openbare groene speelruimte. Het college van burgemeester en schepenen was van oordeel dat de aanvraag niet voldeed aan deze eis en weigerde dan ook deze vergunning.

afbeelding : Heemkundige kring Zoersel