Een definitieve verkeersregeling voor Liefkenshoek en Watermolen

13 Februari 2023

Een definitieve verkeersregeling voor Liefkenshoek en Watermolen

Sinds één mei 2020 werden twee proefopstellingen ingevoerd in het voorste deel van Liefkenshoek en Watermolen om sluipverkeer te ontmoedigen.

De gemeenteraad besliste op 24 januari om de huidige proefopstelling, met eenrichtingsverkeer in het voorste deel van Liefkenshoek en dubbelrichtingsverkeer in Watermolen, definitief te maken. De snelheidsbeperking van 30 km/uur blijft er behouden.

Groen is voorstander van eenrichtingsverkeer in Liefkenshoek. Dit vermindert er de verkeersdruk en vermijdt ongevallen aan het voorheen gevaarlijke kruispunt van Driesheide met Liefkenshoek. De voorkeur van Groen was om eveneens eenrichtingsverkeer in te voeren in Watermolen, zoals dit het geval was tijdens de eerste proefopstelling. Zo zouden beide straten een eerlijke verdeling van passerende voertuigen krijgen.

 

Omdat uiteindelijk gekozen werd voor dubbelrichtingsverkeer in Watermolen onthield onze fractieleider Emery Frijters zich namens Groen bij de stemming door de gemeenteraad.